• Santai - Hurtownia kosmetyczna - Prawo odstąpienia od umowy

Informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy w hurtowni dropshippingowej Santai

Prawo do odstąpienia od umowy

Konsumentom przysługuje 14-dniowe prawo do odstąpienia od umowy zawartej z hurtownią dropshippingową Santai. Prawo to nie dotyczy przedsiębiorców, gdy umowa nie ma charakteru zawodowego (art. 556(4) Kodeksu cywilnego).

Procedura odstąpienia od umowy

Aby odstąpić od umowy, należy poinformować Santai o swojej decyzji, wypełniając poniższy formularz:

ZWROT TOWARU

Informacja o odstąpieniu od umowy powinna zostać wysłana przed upływem 14-dniowego terminu.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia, Santai zwraca wszystkie płatności, w tym koszty dostawy (z wyjątkami). Zwrot płatności następuje nie później niż 14 dni od dnia otrzymania informacji o odstąpieniu. Zwrot odbywa się tym samym sposobem płatności, co transakcja pierwotna, chyba że klient wyrazi zgodę na inny sposób.

Procedura zwrotu towaru

Towar należy odesłać na adres wskazany przez pracownika Santai nie później niż 7 dni od dnia informacji o odstąpieniu. Koszty zwrotu towaru ponosi klient. W przypadku uszkodzenia towaru, jego wartość może zostać zmniejszona.

Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy

Prawo do odstąpienia nie dotyczy m.in. umów na towary niestandardowe, szybko psujące się, opakowane higienicznie, nierozłącznie połączone z innymi rzeczami lub zależne od rynku finansowego.

Pakowanie przesyłki zwrotnej

Klient odpowiada za bezpieczne zapakowanie towaru do zwrotu. Należy postępować zgodnie z instrukcjami przewoźnika.

Gratis do zakupu i uszkodzenie zwracanego towaru

W przypadku dołączenia gratisu, należy go zwrócić razem z produktem. Uszkodzony towar może skutkować pomniejszeniem kwoty zwrotu.

Procedura reklamacji przesyłki

W przypadku uszkodzenia lub zaginięcia przesyłki, należy zgłosić reklamację do przewoźnika.

Zgłoszenie zwrotu

Zwrot musi zawierać dokładny adres, datę zakupu, nazwę produktu, numer konta bankowego i być czytelny. Niekompletne zgłoszenia będą oczekiwać na uzupełnienie lub zostaną odesłane.