• Serwis

W przypadku, gdy urządzenie uległo awarii należy wypełnić formularz kontaktowy z serwisem. Po otrzymaniu zgłoszenia pracownik serwisu skontaktuje się z Państwem w celu ustalenia dalszej procedury reklamacyjnej.

Urządzenia, które nie pochodzą z firmy CRAVVI nie będą obsługiwane przez serwis.

Serwisowanie urządzeń po gwarancyjnych i zakupionych u innych dostawców
Firma CRAVVI zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia do serwisu urządzeń zakupionych u innych sprzedawców, a przekazywanych do serwisu Firmy CRAVVI po upływie terminu gwarancji. Jednocześnie Firma CRAVVI zastrzega, że urządzenia przekazywane do serwisu Firmy CRAVVI, u których wykryta zostanie wada fabryczna, naprawiane będą po uzyskaniu pisemnej zgody właściciela urządzenia i zaakceptowaniu ceny naprawy urządzenia

Zgłoszenie reklamacyjne musi zawierać:

    • dokładny adres reklamującego
    • dowód zakupu oraz kontakt telefoniczny
    • dokładny opis usterki
    • sytuacje, w której usterkę stwierdzono
    • wszystkie podane informacje muszą być CZYTELNE
Przesyłki reklamacyjne niezawierające wymaganych danych nie będą realizowane do czasu uzupełnienia danych, lub zostaną odesłane.

ADRES DO WYSYŁKI:

CRAVVI Serwis

ul. Suberlaka 9

50-750 Katowice

DANE KONTAKTOWE:

JOANNA@CRAVVI.PL